Cijena kotizacije

PDV nije uračunat u cijenu. Troškove inozemnih banaka snosi sam korisnik.

NAPOMENA: Na konferenciji mogu sudjelovati samo osobe koje su kotizaciju uplatile prije dana održavanja događanja ili imaju potvrdu o uplati na dan održavanja. Otkazivanje sudjelovanja je moguće samo na temelju pismene obavijesti upućene organizatoru do 14.09.2016. kako bi bilo vraćeno 80% od uplaćene kotizacije nakon odbitka PDV-a.